نویسنده = امان محمد ضیایی فر
تعداد مقالات: 2
1. تاثیر روش‌های مختلف برشته کردن بر برخی ویژگی های فیزیکوشیمیایی بادام کوهی

دوره 6، شماره 1، پاییز 1397، صفحه 55-73

زهره مختاری؛ امان محمد ضیائی فر

تاثیر روش‌های مختلف برشته کردن بر برخی ویژگی های فیزیکوشیمیایی بادام کوهی


2. بررسی عددی اثرات درصد پری قوطی بر الگوی انتقال حرارت محلول نشاسته

دوره 3، شماره 3، بهار 1395، صفحه 1-11

آزاده رنجبر ندامانی؛ امان محمد ضیایی فر؛ مهدی پروینی؛ مهدی کاشانی نژاد؛ یحیی مقصودلو